Načítavam...
sk | en

Hľadanie
Potraviny a nápoje

Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách, novelizovaný zákonom 349/2011 Z.z. 
 
Potravinový kódex SR (http://www.svpssr.sk/legislativa/legislativa_kodex.asp#1)  
Vykonávací predpis zákona o potravinách. Problematiky nápojov, minerálnych a pramenitých vôd, ovocných štiav a nektárov sa týkajú  najmä: 
 
  • Výnos MP SR a MZ SR z 28.apríla 2004 č.1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie, v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Výnos MP SR a MZ SR zo 6. februára 2006 č.06267/2006-SL, ktorým sa dopĺňa výnos MP SR a MZ SR , ktorým sa vydáva PK SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie, v znení neskorších zmien  doplnkov
  • Výnos MP SR a MZ SR z 9. júna 2003 č.1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami, v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu
  • Výnos MP SR a MZ SR z 23. mája 2005 č. 2417/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu, v znení neskorších zmien a doplnkov